CHOVATELSKÝ ŘÁD THAI RIDGBACK KLUBU

Chovatel uchovňuje v klubu, pod kterým chová.  Převod chovných jedinců a chov pod druhým klubem je možný, změnu je možné provést max. 1x ročně a to vždy k 1. 1. příslušného roku.

Vzhledem k existenci dvou klubů je jedinec chovný, až po přeregistraci mezi chovné jedince na PK.  Uchovňují se pouze jedinci s platným PP vydaným organizacemi FCI, nebo importovaní jedinci plemene TRD s PP organizace, uznávané FCI a PK ČMKJ a PK ČMKU. Importovaní jedinci musí být přeregistrováni do české PK před uchovněním.

Chovnost v TR klubu bude udělena za předpokladu, že jedinec splní tyto podmínky:

A) Klubovou výstavu s výsledkem výborný nebo velmi dobrý.

B) Individuální bonitaci, o kterou požádá chovatel formou žádosti. Individuální bonitace bude probíhat za přítomnosti dvou členů     rady klubu TR a mezinárodního rozhodčího.

Chovatel si může vybrat jednu ze dvou variant. U varianty A) platí, že jsou započítány výstavy
od 9 měsíců věku, avšak chovnost může být udělena až v 15 měsících. U varianty B) platí, že ind. bonitace může být provedena od 15 měsíců. U obou variant se však TR klub řídí platným řádem ČMKU v bodě 6. Základní podmínky pro chov psů. To znamená, že TR klub spadá do kategorie velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky a reprodukce je tedy přípustná od ukončeného 17. Měsíce věku až do dne ukončeného 8 roku u fen. Ode dne ukončeného 17 měsíce věku až neomezeně u psů. Jelikož TR spadá, do kategorie velkých plemen doporučuje se rentgenové vyšetření DKK.

Před krytím:

Chovatel si požádá minimálně jeden měsíc před plánovaném krytí, hlavního poradce chovu o vydání KL. Na základě splněných podmínek TR klubu a zaplacení poplatku o vydání KL. Poradce chovu na základě žádosti zašle chovateli Krycí list číslo 1. a 2.,  chovatel si dohodne podmínky krytí s majitelem vybraného psa. Při zahraničním krytí si majitel feny vyžádá od majitele psa doklad, že pes je chovný v zemi majitele. Pokud se nedá chovnost doložit, dokladuje se písemným potvrzením partnerské kynologické organizace, u které je pes zaregistrován. Případné další informace Vám podá PK ČMKJ.

1)      Před krytím majitel chovné feny vyplní žádost o krycí list, ověří si, že krycí pes je přeregistrován na PK jako chovný. Vrh může mít fena 1x za kalendářní rok.

2)      Majitel krycího psa si před krytím ověří, že fena je chovná a přeregistrovaná na PK.

3)      Krytím zvířat bez PP, bez potvrzení chovnosti, bez formulářů potřebných pro zápis štěňat, nebo uvedením nepravdivých údajů, porušuje majitel chovného psa i feny, chovatelský řád a zápisní řád a vystavuje se postihu. V těchto případech také nemusí být vystaveny PP pro štěňata.

4)      Po krytí majitel chovné feny a majitel chovného psa doplní a podepíší oba krycí listy. Doporučujeme sepsat dohodu o narovnání krytí.

5)      Při opakovaném krytí se doplní do KL datum opakovaného krytí.

Po porodu:

6)      Zašle chovatel poradci chovu nejdéle do 10ti dnů od porodu krycí list číslo 2. Hlavní poradce chovu mu obratem zašle přihlášku vrhu č. 1. a  2.

7)      Do 10 dnů po porodu, chovatel nahlásí majiteli krycího psa, datum porodu a kolik se narodilo psů a fen.

8)      Pokud fena nezabřezne, chovatel nahlásí tento fakt majiteli psa a hl. poradci chovu a vrátí oba krycí listy zpět hl. poradci chovu.

9) Ve druhém až třetím týdnu po porodu chovatel vyplní přihlášku vrhu – kompletní adresa, telefon, CHS, data rodičů, datum, jména štěňat(dle abecedy např. první vrh A nejdříve psi a poté feny a i další písmena ve jménech, podle abecedy). 

10)   Přihlášku vrhu číslo 1. a krycí list č. 1. zašle chovatel spolu s kopií titulů a kopií PP psa a feny na PK ČMKJ.V případě prvního vrhu přiložíchovatel k přihlášce vrhu i kopii názvu přiznané chov. stanice. Při zahraničním krytí přidejte kopii PP psa a doklad o chovnosti.

11)   Přihlášku vrhu č. 2 zašlete hl. poradci chovu.  

12)   PK ČMKJ zašle zpět přihlášku vrhu na adresu chovatele s doplněnými čísly zápisu.

13)   Kontrola vrhu není povinná. Chovatel se může sám rozhodnout, jestli bude chtít od poradce chovu kontrolovat vrh.

14)   Čipovat lze od 42 dne stáří štěňat. Čipování štěňat potvrdí na přihlášce vrhu k zápisu štěňat veterinář a podepíše chovatel. Ke každémuštěněti nalepte do přihlášky vrhu příslušný kód čipu.

15)   Do obálky k přihlášce vrhu se správně nalepenými kódy přidejte ještě jeden čárový kód ke každému štěněti, vždy označen na druhé straněsamolepky, čitelně jménem štěněte a vše odešlete na PK ČMKJ. 

PP štěňat chovateli zašle PK na dobírku. Chovatel je povinen je následně odeslat majitelům štěňat.

Exportní PP si zajišťuje chovatel na ČMKJ.

Dovoz nakryté feny: Přeregistrování PP chovné feny na ČMKJ ještě před porodem. Doložit exportní pedigree za země původního majitele feny. Povinná je individuální bonitace nakryté chovné feny před porodem. Musí být uvedeny úplné informace o dovezené feně, úplný kontakt na původního majitele a nového majitele. Doložení chovnosti  (zapsaná chovnost v PP feny, kopie PP štěněte kde je tato fena uvedena jako matka nebo potvrzení partnerské kyn. organizace). Doložení krytí – krycí list, smlouva o krytí, doklad že použitý pes je v zemi krytí chovný. Kopie dokladů se zašlou hl. poradci chovu a originály se odešlou jako příloha k prvnímu vrhu v ČR na PK.

Pokud nebudou doloženy veškeré potřebné doklady k zápisu vrhu, vystavuje se chovatel postihu nebo nevydání PP na štěňata.

 

Kontakt

Thai Ridgeback Klub Adresa: Čichtice 69, Bavorov 387 73 +420 733 320 561 hedvika.krupickova@seznam.cz